Liger a Tigon(křížení tygra se lvem)

Z náhodného křížení mezi tygry a lvy v zajetí vzešly dva druhy zvláštních kříženců, lvotygři. Lví potomek „liger“ má hřívu a tygří pruhy, má dlouhé tělo přes tři metry a může vyvinout rychlost až 80 km/h. Tygří potomek „tigon“ je menší.
Liger
Liger je nejrozšířenější formou hybrydů.  Vzniká pářením samice tygra a samce lva. Ligeři jsou největšími zástupci velkých koček, mohou dosáhnou délky 360 centimetrů a váhy 450 kilogramů – jde o důsledek absence genu omezující velikost potomstva, který u lvů přenáší lvice a u tygra samec. Na srsti ligerů nacházíme skvrny a pruhy a samci mají hřívu podobnou hřívě samce lva. Samci jsou obvykle neplodní, samice často plodné a mohou se úspěšně spářit s jedinci obou druhů.

 

Leopon Liopard (kříženci levharta se lvem)

Leopon
Leopon je křížencem samce levharta a lvice. Pokusy o jejich odchov probíhaly v Německu, Itálii a Japonsku, přičemž největší úspěchy zaznamenala ZOO v Hanšinu (Japonsko). Leoponi mají hnědé skvrny na srsti, štětku chlupů na ocase a samci malou hřívu omezenou pouze na partie krku. Leoponi lezou na stromy stejně rádi, jako leopardi a nejvíce trpí rozpolceností povahy zděděné po rodičích. Záhadný marozi, skvrnitý lev, je zřejmě jediným příkladem a výsledkem mezidruhového křížení mezi velkými kočkami ve volné přírodě.

Jagolin (křížení lva a jaguara)

Jaglion
Kříženec jaguára a lva. Má tmavé rozety na srsti, štětku chlupů na ocase, konstituci jaguára a samci navíc tmavou hřívu okolo krku.

lev skvrnitý - Marozi

Již mnoho let domorodci a lovci žijící blízko pohoří Aberdare v Keni upozorňují na výskyt zvláštní rasy lva-lva skvrnitého, kterého nazývají Marozi. Pohoří Aberdare je velmi odlehlá, hornatá oblast. Možná díky její nedostupnosti se jí většina lovců a turistů vyhýbá. Roku 1931 spatřil kapitán R.E Dent, který byl pověřen správou zvěře v Keni čtyři skrvnité lvi. Později Farmář Michael Trent zastřelil v pohoří Aberdare u návnady dva nezvyklé lvy samce a samici se skvrnitou srstí. Trent nebyl přírodovědec a tak jim nepřikládal zvláštní význam. Ale nechal si jejich kůže, jako trofeje.Díky větší četnosti zpráv o tomto podivném lvovy se Keňský Game department (úřad mající na starosti ochranu volně žijící zvěře)rozhodl vyslat v roce 1937 expedici pro ověření zpráv. Bohužel nepodařilo se nalézt více než několik stop.
Na rozdíl od klasického lva, žije marozi ve výškách 3000 – 3500 m v chladnější prostředí. Je menší než lev, ale větší než levhart. Lebky jsou malého rozměru, kratší a užší než u lvů. I stopy, které byly hojně nalezeny, jsou menší než u lvů a větší než u levhartů, přitom jde poznat, že se jedná o dospělé jedince, nikoli o mláďata lvů. Marozi nežije ve smečkách, ale jak dokazují svědkové v párech. U samce byla hříva redukována. Nejzřetelnějším znakem je ovšem kůže, na které se všude vyskytují zřetelné skvrny.
Je známo, že lví mláďata se rodí skvrnitá, ale skvrny postupem času slábnou, až zmizí úplně. U některých aberativních lvů se sice skvrny drží i v dospělosti, ale bývají mnohem slabší a méně zřetelné. Navíc jsou viditelné pouze na nohou a bocích.

V různých částech Afriky byli pozorování podobní jedinci, pojmenováni různými názvy – ntararago (Uganda), ikimizi (Rwanda) a abasambo (Etiopie).
O jejich původu existují tři teorie 
První předpokládá, že se jednalo o křížence lvů a leopardů. Ve volné přírodě by ale k něčemu takovému mohlo jen těžko dojít a navíc bývají takoví kříženci obvykle sterilní. Africké legendy přirozeně narozené křízence zmiňují a osamělá lvice, která přijala leoparda a porodila křížence, byla také pozorována. Může se to stát, pouze není-li lvice schopna najít partnera vlastního druhu.
Druhá prosazuje variantu zvláštní genetické mutace, obdobu bílého lva.
Poslední jej označuje na samostatný druh rodu Pantera nebo poddruh lva(což je mnohem pravděpodobnější.
Do doby než bude k dispozici více studijního materiálu, jsou tyto úvahy předčasné, neboť je nelze průkazně argumentovat.

Prezident Mezinárodní kryptozoologické společnosti Bernard Heuvelmans označil již dokonce tuto šelmu vědeckým názvem Leo maculatus. 
Věda prozatím disponuje jako důkazem o existenci nového poddruhu lva či přírodní anomalie několika kůžemi a nápadně malými lebkami dospělých jedinců. Ať tak či tak, o Marozim nebyly za posledních 40 let žádné zprávy a pokud kdy existoval, lze jej dnes považovat za definitivně vyhynulého.Další zajímavá správa o skvrnitém lvu byla od G.Hamiltnona-Snowballa týkala se jeho zážitku z pohoří Aberdare. Zastřelil šelmu, kterou nejprve považoval za levharta, ale byla nezvykle velká s tmavou srstí. Domorodí průvodci ho ujišťovali, že je to Damasia, nikoli levhart (čui). Také říkali, že se od levharta liší jako lev od maroziho.